Maska FFP3

Półmaska filtrująca X 310 SV FFP3 NR D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≤0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS. Półmaska filtrująca zbudowana jest w głównej mierze z części twarzowej wykonanej z materiału filtrującego i akcesoriów pomocniczych, takich jak taśmy nagłowne, zawór wydechowy oraz uchwyty mocujące taśmy. Powietrze wdychane z otoczenia przechodzi przez materiał filtracyjny, gdzie jest oczyszczane. Powietrze wydychane usuwane jest na zewnątrz przez zawór wydechowy umieszczony w czaszy oraz część twarzową półmaski. Czasza półmaski podczas użytkowania winna ściśle przylegać do twarzy.

maska antywirusowa
Półmaski firmy OXYLINE
są zgodne z:
• europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
• przepisami dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich

OXYLINE

W celu zapewnienia jak najlepszej szczelności części twarzowej, sposób zakładania i dopasowywania półmasek powinien przebiegać wg następującego schematu:
1. Przed założeniem półmaski, wstępnie ukształtować zacisk nosowy poprzez jego zaciśnięcie, co poprawia późniejsze dopasowanie półmaski do twarzy
2. Umieścić część twarzową tak, aby przykrywała usta i nos
3. Taśmy nagłowia założyć tak, aby dolna taśma obejmowała kark poniżej ucha, a górna przechodziła z tyłu głowy nad uchem
4. Dopasować wstępnie uformowany zacisk nosowy tak, aby zapewnić szczelność
5. Sprawdzić prawidłowość założenia; przyłożyć dłonie i przytrzymać czaszę; mocno wydmuchnąć
powietrze; w przypadku nieszczelności wyregulować pozycję czaszy, zacisk nosowy lub taśmy nagłowia.

Data ważności: 60 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na wyrobie.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *